RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2012 pola que se convocan, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración local de Galicia.
07 de Junio de 2012