PUESTO VACANTE: Necessitat de cobertura del lloc de Cap de Servei de Gestió Económica-Financiera del Sistema de Transport
18 de Mayo de 2018

L'Autoritat de Transport Metropolità de València, necessita cobrir per Funcionari/a de carrera de la Generalitat Valenciana o d'altres administracions del mateix grup i cos, per mitjà de comissió de servicis o adscripció provisional, el següent lloc de treball:

LLOC 31160 - CAP DE SERVEI DE GESTIÓ ECONÓMICA-FINANCIERA DEL SISTEMA DE TRANSPORT

- Autoritat de Transport Metropolità de València

- Sector indistint (administració general/especial)

- Obert a altres administracions públiques

  • Cos/Escala: A1-01 - Superior tècnic d'administració general de l'administració de la Generalitat
  • Cos/Escala: A1-11 - Superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'administració de la Generalitat
  • Cos/Escala: A1-12 - Superior tècnic d'enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat.
  • Cos/Escala: A1-14 - Superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació de l'administració de la Generalitat

- Classificació: A1-28-E050

- Funcions del lloc d'acord amb l'article 17.2 b, del Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Autoritat de Transport Metropolità de València.

  1. Estudi i disseny del règim tarifari del transport metropolità de València.
  2. Control dels ingressos tarifaris.
  3. Control i gestió econòmica-financera del sistema de transport.
  4. Execució de tasques relacionades amb l'expedició, distribució i venda dels títols de transport, així com la promoció dels desenrotllaments de noves tecnologies per al suport de bitllets integrats.
  5. Recopilar i analitzar les dades per a les elaboració de les estadístiques sobre mobilitat metropolitana.
  6. Qualsevol altra funció que li siga assignada per la Direcció Gerència o la Subdirecció Tècnica.

- Ubicació: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - TORRE 1

Carrer de la Democràcia, 77

46018 - VALÈNCIA