El lloc de treball 1259, Cap de Zona de Jérica, classificat C1 18E038, cos C1-13-03, es troba vacant.
30 de Junio de 2017
  • El lloc de treball 1259, Cap de Zona de Jérica, classificat C1 18E038, cos C1-13-03, es troba vacant.

  • Esl funcionaris de carrera interessats puoden presentar escrit dirigit al Director Territorial, així como memòria dels treballs desenvolupats durant l'últim any i plan de treball per al lloc de treball de Cap de Zona (al correu electrònic : garcia_paq@gva.es), fins el dia 14 de juliol inclòs.