Oferta de Empleo Público en Cataluña: 1245 plazas
17 de Febrero de 2011

DOGC 17-2-2011. Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament.Esta información se puede buscar en http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5820/11040020.pdf