Comisións de servizo: Nova convocatoria de postos 26/04/2022
Publicouse a Resolución de 26 abril de 2022 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servicios de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servicio da Administración de xustiza.
26 de Abril de 2022

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da Resolución.

Achégase a Resolución para a consulta dos postos ofertados así como os requisitos para a súa solicitude.