Otros artículos
Resolución definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta+ durante o curso 2021/22 12-11-2021
Resolución definitiva dos centros docentes admitidos para a constitución da Rede Galega de Educación Dixital 12-11-2021
Listaxe definitiva de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum de FP 12-11-2021
LISTAXES PROVISIONAIS E BAREMO DAS PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS EN ITALIANO DE EOI 11-11-2021
Relación provisional de persoas admitidas e excluídas:instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco 10-11-2021
Convocado o Programa eduEmprende Actúa 2021-2022 10-11-2021
Avaliación da comisión de selección de Estadias formativas de FP e artes plásticas e deseño 10-11-2021
EduExchanges. Resolución definitiva centros seleccionados. 10-11-2021
Listaxes definitivas de interinidades e substitucións de Pedagoxía Terapéutica de corpo de mestres 10-11-2021
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021-2022. 09-11-2021
Convocatoria programa Atrévete 2021-2022 09-11-2021
Lista provisional de centros admitidos para a xestión de probas de nivel lingüístico 09-11-2021
Matrícula nas probas libres das escolas oficiais de idiomas 08-11-2021
CXT 2021/2022. CONVOCATORIA DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 08-11-2021
ASAMBLEAS INFORMATIVAS ABERTAS SOBRE O CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 05-11-2021
Listaxe provisional de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum de PTFP 04-11-2021
DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA, O ACOSO NA ESCOLA, INCLUÍDO O CIBERACOSO 04-11-2021
APERTURA DE LISTAS DE ITALIANO DE EOI 03-11-2021
APERTURA DE LISTAS PORTUGUÉS E CHINÉS DE EOI 03-11-2021
Apertura de listas de interinidades e substitucións Corpo de PES: construcións civís e edificacións, de procesos e produtos en artes gráficas ,sistemas electrónicos e sistemas electrotécnicos e automáticos 03-11-2021
Resolución do programa Radio na Biblio. Curso 2021/22 03-11-2021
Listaxe definitiva de titores do prácticum do máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas 03-11-2021
Centros e postos cualificados de especial dificultade 02-11-2021
Rede Galega de Educación Dixital.Resolución provisional dos centros docentes admitidos. 02-11-2021
Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para interinidades e substitucións PES, profesores técnicos de FP e profesores de EOI 02-11-2021
Decreto 143/2021, do 14 de outubro. Creación e regulación do Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores. 29-10-2021
Listas provisionais de admitidas e excluídas no corpo de profesores de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño 28-10-2021
Listaxe provisional de candidaturas aos premios educativos Innovagal 28-10-2021
Lista definitiva de centros admitidos na convocatoria de Xestión de probas de nivel lingüístico dos centros públicos non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües 27-10-2021
Xornada online para os concursos do exterior: "Convocatoria Asesores e Docentes no Exterior: Fase Xeral e Selección de Destinos" 26-10-2021
ORDE do 8 de setembro de 2021 que se regula a atención á diversidade 26-10-2021
Apertura de listas para interinidades e substitucións de pedagoxía terapéutica do corpo de mestres 25-10-2021
Proxectos de formación para o profesorado de FP 25-10-2021
Listaxe provisional de admitidas e excluídas para cobrir interinidades e substitucións en pedagoxía terapéutica do corpo de mestres. 22-10-2021
Relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables 22-10-2021
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DE CARREIRA 22-10-2021
Contratos-programa Inclúe. Resolución definitiva . 20-10-2021
Listas abertas de catedráticos e profesores de Música e Artes Escénicas 20-10-2021
Resolución provisional de centros seleccionadas para o Plan Proxecta+ para o curso 2021/22 19-10-2021
19 de outubro: Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama 19-10-2021
Listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas 18-10-2021
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia 18-10-2021
Acción social para afiliados. Boletín de outubro de 2021 18-10-2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22. Resolución definitiva. 18-10-2021
Convocatoria Biblioteca Creativa 2021/2022 13-10-2021
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022 13-10-2021
Centros Plurilingües. Regulación da xestión de probas de nivel lingüístico. 13-10-2021
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021-2022. 08-10-2021
Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de FP, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional derivada da COVID-19 06-10-2021
Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento 06-10-2021

Páginas