Otros artículos
Xornadas de formación “Espazos de Ciberseguridade” dirixidas tanto a profesores como a estudantes. INCIBE 18-05-2021
MUFACE. AXUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 2021 18-05-2021
MUFACE. AXUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 18-05-2021
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL RELATIVOS Á ATENCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. 18-05-2021
II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO - LETRAS GALEGAS. PREMIADOS. 14-05-2021
CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados : catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores. 13-05-2021
Oposicións 2021.Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. 12-05-2021
CXT.Vacantes definitivas do concurso de traslados para catedráticos, PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores. 12-05-2021
Oposicións 2021. Corrección de erros con respecto ás sedes dos tribunais que xulgarán a proba de coñecemento de galego 12-05-2021
Oposición 2021. Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de galego e castelán; datas e hora. 11-05-2021
Información sobre a vacinación do profesorado galego. 07-05-2021
Oposicións 2021. Composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e castelá. 07-05-2021
Listas abertas. Relación e baremo definitivo de profesores de música e artes escénicas 07-05-2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación definitiva de proxectos admitidos e excluídos. 06-05-2021
CSIF esixe planificación para o curso 2021-22: reducir ratios e horario lectivo e incrementar o número de docentes para mellorar a calidade do Ensino. 05-05-2021
CELGA. Datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, 04-05-2021
Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos 2021/22 04-05-2021
Revista Debate Profesional. CSIF esixe que se escoite aos docentes. 03-05-2021
Oposicións Catedráticos. Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, APD e EOI 30-04-2021
Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos 30-04-2021
Resolución provisional de centros admitidos no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) 30-04-2021
TRIBUNAIS OPOSICIÓN
OPOSICIÓNS 2021. TRIBUNAIS 29-04-2021
Posicionamento de CSIF ENSINO GALICIA ante o cambio do período de adaptación en Educación Infantil 29-04-2021
II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO LETRAS GALEGAS. ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR. 28-04-2021
Información sobre a vacinación do profesorado galego. 27-04-2021
FORMACIÓN CSIF. CURSOS UNIVERSIDADES. 27-04-2021
Aulas de emprendemento na FP. Convocatoria 2021 27-04-2021
Estadías formativas en empresas para profesorado de FP e artes plásticas e diseño. Resolución provisional. 27-04-2021
La Fundación Atresmedia organiza los premios educativos grandes iniciativas que reconoce los proyectos de los centros educativos. 21-04-2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación provisional de proxectos admitidos e excluídos. 21-04-2021
Listas Abertas. Relación provisional: Acordeón, arpa, frauta travesa, fundamentos de composición, guitarra, piano, violín e linguaxe musical 20-04-2021
Oposicións 2021. Listaxe provisional de admitidos e excluídos no concurso oposición para o acceso ao corpo de IE, PES, profesores de EOI e profesores de APD, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de FP e corpo de mestres 19-04-2021
Concurso eduemprende Idea 2021 16-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva: Procesos Comerciais de FP; Administración de empresas de PES;Organización e xestión comercial​ de PES 14-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de procesos e produtos en madeira e moble de PES 14-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Matemáticas de PES 13-04-2021
Listas abertas. Relación definitiva de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos de PES 13-04-2021
Adxudicación definitiva do Concurso de Traslados específico de Adultos de primaria e de PES 13-04-2021
Adxudicación definitiva do Concurso de Orientación 13-04-2021
Convocatoria do programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2021/2022 12-04-2021
LISTAS ABERTAS. RELACIÓN DEFINITIVA DE VELA DE PES 09-04-2021
OPOSICIÓNS GALICIA 2022 09-04-2021
Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021 09-04-2021
CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DO MARTES 13 DE ABRIL 08-04-2021
CSIF INFORMA. A CONSELLERÍA INFORMANOS QUE NON VAI CONCEDER LICENZAS SEN SOLDO, E REDUCIÓNS DE XORNADA EN DETERMINADAS ESPECIALIDADES 08-04-2021
Aulas de emprendemento na FP. Convocatoria 2021 07-04-2021
Circular 2/2021 que precisa aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación 06-04-2021
Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao funcionariado docente non universitario 05-04-2021
Convocatoria para a autorización dos CPIs, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2021/2022 05-04-2021
Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/2022 05-04-2021

Páginas