Otros artículos
Listaxe provisional de titores do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas 18-10-2021
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia 18-10-2021
Acción social para afiliados. Boletín de outubro de 2021 18-10-2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22. Resolución definitiva. 18-10-2021
Convocatoria Biblioteca Creativa 2021/2022 13-10-2021
Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2021-2022 13-10-2021
Centros Plurilingües. Regulación da xestión de probas de nivel lingüístico. 13-10-2021
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2021-2022. 08-10-2021
Instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de FP, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional derivada da COVID-19 06-10-2021
Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento 06-10-2021
Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións curso 2021/22. Secundaria. 06-10-2021
NOVA SEDE DA UNIÓN AUTONÓMICA DE CSIF GALICIA
Novas instalacións da sede central da CSIF en Santiago de Compostela 06-10-2021
Resolución definitiva DIGICRAFT EN TU COLE. 06-10-2021
CSIF ENSINO consegue que as vacantes Proa+ se publiquen ao mesmo tempo que as vacantes ARCO 05-10-2021
5 de outubro- Día mundial do docente 05-10-2021
Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” 04-10-2021
Publicación da Resolución definitiva de Contratos-programa Recupéra-T 04-10-2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova). Resolución provisional. 04-10-2021
EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022 04-10-2021
Acreditación de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP 04-10-2021
Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil. Centros educativos autorizados. 04-10-2021
Convocatoria do Programa Radio na biblio. 04-10-2021
PluriBach.Resolución que autoriza os centros para impartir o bacharelato de especialización en idiomas 04-10-2021
Fondo de Acción Social do exercicio económico 2020. Listaxes definitivas das axudas aprobadas e denegadas 30-09-2021
DIGICRAFT EN TU COLE 2021-2022. Resolución provisional. 30-09-2021
Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria de Xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado. 29-09-2021
Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos 29-09-2021
Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia 28-09-2021
Plan xeral da Inspección Educativa do curso 2021/22 27-09-2021
CSIF ENSINO RECLAMA Á CONSELLERIA QUE AS VACANTES PENDENTES SE ADXUDIQUEN DIARIAMENTE 24-09-2021
Xornada en liña para os concursos do exterior: 20 de novembro de 2021 23-09-2021
Educación Dixital, para o curso 2021-2022. Ampliación do prazo. 23-09-2021
Recoñecemento médico: Campaña 2021/2022. 21-09-2021
Contratos-programa Recupéra-T. Resolución provisional 20-09-2021
RAOGAL. Ampliación do prazo de solicitude de participación na Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar. 20-09-2021
Ampliación do prazo para solicitar a participación e a presentación de proxectos do Plan Proxecta+ 2021/22 17-09-2021
Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos 17-09-2021
Guía para a matriculación en Bacharelato para persoas adultas 16-09-2021
Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos 16-09-2021
ACCIÓN SOCIAL PARA AFILIADOS BOLETIN DE SETEMBRO DE 2021 14-09-2021
Curso presencial ”Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”. 14-09-2021
Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4 13-09-2021
Instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19 13-09-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS 10-09-2021
Resolución definitiva de licenzas por formación para o curso 2021/22 09-09-2021
CADP Secundaria. Adxudicación definitiva 09-09-2021
Acreditación centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado 09-09-2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22 09-09-2021
Concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas: solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes 08-09-2021
Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües no curso 2021/22 08-09-2021

Páginas