Oposiciones
OPOSICIÓNS 2020 - Ampliación de prazas por especialidades en Profesores Técnicos de Formación Profesional 15-12-2020
OPOSICIÓNS ANDALUCÍA OPOSICIONES: SECUNDARIA, PTFP, EOI, ERE: PUBLICADA CONVOCATORIA 14-12-2020
APTOS NA FASE DE PRÁCTICAS OPOS 2019 01-07-2020
CSIF INFORMA: PROCEDEMENTO DE ACCESO AOS CORPOS DE CATEDRÁTICOS 23-06-2020
PROCEDEMENTO DE ACCESO A CÁTEDRAS 22-06-2020
tutorial
OPOS 2020 MATRICULÁTE 01-06-2020
OPOSICIÓNS 2020 REANUDACIÓN DO PRAZO DE MATRÍCULA 29-05-2020
Oposiciones docentes 2020. Toda la información por Comunidades. Postura de las diferentes CCAA frente al COVD-19. 14-04-2020
Prórroga y convocatoria listas de interinos en Italia Curso 2020/2021 10-02-2020
Oposicións Galicia 2022 05-11-2019
RESUMO PROCESO SELECTIVO GALICIA 2018 20-06-2018
Novedades convocatorias Exterior 2015 30-01-2015
Oposiciones Docentes 2016 03-11-2015
Mapa interactivo Oposiciones Docentes 2015 04-02-2015
Carta registrada en el MECD por CSI-F respecto a las Oposiciones 2015 23-09-2014
REQUISITOS ACCESO PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL 12-09-2014
Convocatoria Oposiciones 2014 Territorio MEC publicada en el BOE 29-04-2014
Oposiciones Docentes 2014 11-11-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento... 01-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 01-07-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 14-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación... 14-06-2013
DOG 12-6-2013. Resolución do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes... 12-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Decreto 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público... 11-06-2013
DOG 7-6-2013. Resolución do 3 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo... 07-06-2013
DOG 6-6-2013. Resolución do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso... 06-06-2013
DOG 31-5-2013. Resolución do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega... 31-05-2013
DOG 31-5-2013. Orde do 20 de maio de 2013 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os aspirantes... 31-05-2013
DOG 24-5-2013. Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos... 24-05-2013
Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres 16-05-2013
Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais... 13-05-2013
DOG 12-4-2013. Corrección de erros. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso... 12-04-2013
DOG 4-4-2013. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso... 04-04-2013
O pasado xoves, 21 de marzo, tivo lugar a MESA SECTORIAL de acordo coa seguinte orde do día: 22-03-2013

Páginas