Ofertas y bolsas de trabajo
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 16-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE MÚSICA DE SECUNDARIA 16-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 15-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS ASESORÍA E PROCESOS DE IMAXE PERSOAL DE SECUNDARIA 14-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROCEDEMENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E ORTOPROTÉSICO 11-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FRANCÉS DO CORPO DE MESTRES 10-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE AUDICIÓN E LINGUAXE DO CORPO DE MESTRES 10-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE CLAVE, PERCURSIÓN E CONTRABAIXO 09-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE INFORMÁTICA SECUNDARIA 07-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISONAIS MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS E SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS 03-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE INGLÉS EOI 03-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS DE FRANCÉS SECUNDARIA 02-12-2020
PROFESORES DE RELIXIÓN 02-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA E MOBLE 01-12-2020
Persoas admitidas e excluídas definitivas de procesos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos 01-12-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS CONTRABAIXO 30-11-2020
BOLSAS DE TRABALLO ASTURIAS: VARIAS ESPECIALIDADES 30-11-2020
Cantabria. Bolsa de trabajo. Inglés de Secundaria. 30-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS: Sistemas electrónicos; Equipamentos electrónicos; Sistemas electrotécnicos e automáticos e Instalacións electrotécnicas 27-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS: CLAVE 27-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISONAIS DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 26-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS FÚTBOL E SERVIZOS DE RESTAURACIÓN 24-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA 24-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS: organización e proxectos de fabricación mecánica 20-11-2020
Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 20-11-2020
PERSOAS ADMITDAS E EXCLÚIDAS PROVISIONAIS EN FRANCÉS DO CORPO DE MESTRES 19-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS : FILOSOFÍA; ASESORÍA E PROCESOS DE IMAXE PERSOAL E AUDICIÓN E LINGUAXE 18-11-2020
BOLSA DE EMPREGO CASTELA-LEÓN 17-11-2020
APERTURA DE LISTAS EN GALICIA nos Corpos de profesores de ensino secundario e Corpo de profesores técnicos de formación profesional 17-11-2020
PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS para o curso 2020-2021 17-11-2020
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade constitúe o Grupo Técnico Covid19 17-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS :Técnicos de FP, especialidade de fabricación e instalación de carpintería e moble 16-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de FP, especialidade de servizos de restauración 13-11-2020
Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo: Latin e Grego 13-11-2020
Resolución provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2020/21 13-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo para impartir docencia no Corpo FP soldadura 12-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades patronaxe e confeccion 12-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de francés 12-11-2020
Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo 11-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo FP especialidade Peiteado 11-11-2020
PERSOAS ADMITDAS E EXCLÚIDAS DEFINITIVAS DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA DO CORPO DE MESTRES 10-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : profesores de música e artes escénicas, especialidade de percusión 10-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES, especialidade de Fútbol 06-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional para impartir docencia no Corpo de PES,Latín 05-11-2020
Persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de grego 05-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : FILOSOFÍA 03-11-2020
Listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do exercicio económico 2019 03-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS DEFINITIVAS : MATEMÁTICAS SECUNDARIA 03-11-2020
Persoas admitidas e excluidas provisionais do corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e proxectos de fabricación mecánica 02-11-2020
PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PROVISIONAIS : SOLDADURA FP 30-10-2020

Páginas