Convocatorias
Convocatoria Interinos Francia 2014-2015 17-02-2014
Plazas para profesores interinos en Marruecos 2014/2015: Especialidades Convocadas 29-01-2014
DOG 12-7-2013. Corrección de errores. Resolución de 19 de junio de 2013, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas para el curso 2013/14. 12-07-2013
DOG 5-7-2013. Resolución do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa... 05-07-2013
DOG 4-7-2013. Resolución do 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14. 04-07-2013
DOG 28-6-2013. Orde do 21 de xuño de 2013 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. 28-06-2013
DOG 18-6-2013. Resolución do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado... 18-06-2013
DOG 14-6-2013. Resolución do 24 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación... 14-06-2013
DOG 14-6-2013. Orde do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. 14-06-2013
Borrador da Resolución do __ de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado... 11-06-2013
DOG 5-6-2013. Anuncio do 27 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións... 05-06-2013
DOG 3-6-2013. Resolución do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado... 03-06-2013
Proxecto da orde pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. 23-05-2013
DOG 23-5-2013. Corrección de erros. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño... 23-05-2013
DOG 20-5-2013. Orde do 25 de abril de 2013 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral... 20-05-2013
DOG 14-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática... 14-05-2013
DOG 14-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2013/14. 14-05-2013
DOG 14-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración... 14-05-2013
DOG 14-5-2013. Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2013/14. 14-05-2013
DOG 30-4-2013. Orde do 22 de abril de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13. 30-04-2013
DOG 4-4-2013. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso... 04-04-2013
DOG 22-3-2013. Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede... 22-03-2013
DOG 22-3-2013. Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos... 22-03-2013
DOG 22-3-2013. Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües... 22-03-2013
DOG 18-3-2013. Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos... 18-03-2013
DOG 15-3-2013. Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado... 15-03-2013
Se convocarán oposiciones de secundaria en Cantabria. 10-05-2012

Páginas