Concursos y movilidad
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS 08-05-2020
Concurso de traslados Orientación 21-10-2019
CONCURSO DE TRASLADOS 2019-2020 25-09-2019
Concurso Traslados Persoal Docente 2018-2019 06-11-2018
BOE 7-4-15: Plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de varios paises para el curso 2015-2016 07-04-2015
Última hora CGT Maestros 2015 19-05-2015
Resolución definitiva CGT 2014-2015 - EEMM e Inspección Educativa 12-05-2015
CGT 2015 profesores de Religión primaria 20-04-2015
Resolución provisional CGT 2014-2015 - Maestros 24-03-2015
Nota del subdirector general de cooperación internacional sobre las cartas de no objeción para profesores visitantes en EEUU y Canadá. 09-06-2014
Fase específica concurso Exteriores 2014 22-04-2014
Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral 20-06-2013
DOG 17-6-2013. Orde do 6 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013/14... 17-06-2013
DOG 13-6-2013. Orde do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2013/14 ao persoal do Corpo de Mestres... 13-06-2013
Normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013-2014 13-06-2013
Calendario de adjudicación de destinos para el curso 2013-2014. 10-06-2013
DOG 5-6-2013. Orde do 28 de maio de 2013 pola que se convoca concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes... 05-06-2013
DOG 21-5-2013. Resolución do 8 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados... 21-05-2013
Instrucións para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados. 15-05-2013
Adxudicación definitiva do concurso de traslados para os corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012 14-05-2013
DOG 30-4-2013. Corrección de erros. Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (DOG número 76, do 19 de abril), pola que se fan públicas as vacantes definitivas... 30-04-2013
DOG 19-4-2013. Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas... 19-04-2013
Vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente 15-04-2013
Ábrese o prazo para a solicitude de comisións de servizo por razóns de saúde desde o 15 de abril de 2013 ao 30 de abril de 2013. 15-04-2013
DOG 1-4-2013. Orde do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. 01-04-2013
El Consejo de Ministros del 22-3-2013 ha aprobado una oferta de empleo público de 11 maestros para el territorio del Ministerio. 25-03-2013
Resolución de 08 de marzo de 2013 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento para cubrir puestos docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2012-2013 en las especialidades de Neerlandés del Cuerpo de Pro 20-03-2013
Adjudicación provisional del concurso de traslados de enseñanzas medias, especiales e inspectores 14-03-2013
Concurso de traslados. Resolución provisional primaria. 12-03-2013
Retirada da documentación do concurso de traslados, correspondente ao apartado 6 do baremo-publicacións e méritos artísticos e literarios 04-10-2012
Abiertas varias listas de interinos. 24-09-2012
Adjudicación definitiva de destinos provisionales. 12-09-2012
DOG 10-9-2012. Orde do 3 de setembro de 2012 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ... 10-09-2012
Orde do 3 de setembro de 2012 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir ... 04-09-2012
DOG 23-8-2012. Orde do 7 de agosto de 2012 pola que se resolve o concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación... 23-08-2012
Comunicación do 06 de agosto pola que se fai pública a relación definitiva das persoas seleccionadas e as prazas declaradas desertas, correspondente ao concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos CFR e de asesores do Servizo ... 07-08-2012
DOG 18-6-2012. Orde do 1 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación... 18-06-2012
DOG 15-6-2012. Resolución do 28 de maio de 2012, Xefatura Territorial de Ourense, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006,.. 18-06-2012
DOG 15-6-2012. Resolución do 28 de maio de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006... 18-06-2012
DOG 14-6-2012. Orde do 7 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación... 14-06-2012
Segundo prazo para a solicitude de comisións de servizos de saúde do 15/05/2012 ao 29/05/2012. 29-05-2012
DOG 24-5-2012. Orde do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir ... 24-05-2012
Listaxe da Resolución definitiva do concurso de traslados para o Corpo de Mestres para o ano 2012. 24-05-2012
Listaxe da resolución definitiva do concurso de traslados para o corpo de mestres para o ano 2012. 21-05-2012
Segundo prazo para a solicitude de comisións de servizos de saúde do 15/05/2012 ao 29/05/2012 15-05-2012
Abiertas ocho listas de interinos. 04-05-2012
Listaxes da Resolución definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2012. 04-05-2012
Resolución do 27 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se modifica a Resolución do 29 de febreiro de 2012, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados ... 02-05-2012
Se convocan bolsas de urgencia del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en las especialidades de Moldes y Reproducciones y Técnicas Textiles. 25-04-2012
Se convoca bolsa de urgencia del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Lenguaje Musical. 25-04-2012

Páginas