Otros artículos
Resolución definitiva“Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade” 17-06-2021
Espazos de tecnoloxía aplicada na FP. Relación de proxectos seleccionados. Convocatoria 2021 16-06-2021
Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente 16-06-2021
ACTUALIZACIÓN DA OFERTA DE FP CURSO 2021/2022 15-06-2021
FORMACIÓN PROFESORADO 2021/22 : Selección de plans de formación permanente: Plan Anual de formación 15-06-2021
OPOSICIÓNS: CORRECCIÓN DE ERROS COMPOSICIÓN DE TRIBUNAIS 15-06-2021
Orde que regula o uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente 15-06-2021
Oposición. Corrección de erros. Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba 14-06-2021
Plan Recupera: Programa Recupéra-T e Convocatoria da Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (RAOGAL) 14-06-2021
Modificación da Resolución pola que se anuncian as datas, horas e lugares de actuación dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo 11-06-2021
Contratos-Programa: Inclúe (CPInclúe) e Innova (CPInnova) 11-06-2021
LISTAS ABERTAS EN ARAGÓN: SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 11-06-2021
Regulación da incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac 11-06-2021
Datas, horas e lugares de actuación dos tribunais cualificadores do procedemento selectivo de acceso aos corpos docentes. Distribución de aspirantes 10-06-2021
Resolución Provisional do Concurso de Traslados do Profesorado de Relixión de Galicia. 10-06-2021
Licenzas por formación para o curso 2021/22 10-06-2021
COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE INTERINOS 08-06-2021
ACTUALIZACIÓN DA OFERTA DE FP: GRAO BÁSICO, MEDIO E SUPERIOR EN MODALIDADE PRESENCIAL E OFERTA MODULAR ADULTOS 07-06-2021
Sorteo das vogalías dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI 04-06-2021
Regulación os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22. 04-06-2021
CALENDARIO ESCOLAR 2021/22 04-06-2021
CONVOCATORIA DIRECTORES E DIRECTORAS DA REDE DE CENTROS INTEGRADOS DE FP 02-06-2021
OPOSICIÓNS. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2021 A CELEBRAR NO 2022. 02-06-2021
RECOÑECEMENTO DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES. 01-06-2021
HABILITACIÓNS ENSINO PRIVADO. PRAZO ABERTO. 01-06-2021
MUFACE. CAMBIO ORDINARIO DE ENTIDADE MÉDICA 01-06-2021
Información sobre a vacinación do profesorado galego. 27-05-2021
Oposición 2021: datas e lugares 27-05-2021
CSIF ENSINO INFORMA INTERINOS E SUBSTITUTOS 25-05-2021
Concurso eduemprende Idea 2021. Relación de proxectos admitidos 25-05-2021
FAI A TÚA SOLICITUDE DE COMISIÓN POR SAÚDE:TITORIAL 24-05-2021
FAI O TEU CONCILIA:TITORIAL 24-05-2021
COMISIÓNS DE SERVIZO: SAÚDE E CONCILIA 21-05-2021
OPOSICIÓNS 2021. Data do sorteo e composición dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. 21-05-2021
CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de Mestres 21-05-2021
Bibliotecas Escolares Solidarias 2020/2021: centros seleccionados en Voluntariado de Lectura-A e Selos 20-05-2021
Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 20-05-2021
Listas abertas. Profesor especialista técnico en Emerxencias e Protección Civil 19-05-2021
CADP. Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 18-05-2021
XUBILACIÓNS 2022 18-05-2021
Xornadas de formación “Espazos de Ciberseguridade” dirixidas tanto a profesores como a estudantes. INCIBE 18-05-2021
MUFACE. AXUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 2021 18-05-2021
MUFACE. AXUDAS DE PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 18-05-2021
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL RELATIVOS Á ATENCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. 18-05-2021
II CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO - LETRAS GALEGAS. PREMIADOS. 14-05-2021
CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados : catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores. 13-05-2021
Oposicións 2021.Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. 12-05-2021
CXT.Vacantes definitivas do concurso de traslados para catedráticos, PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores. 12-05-2021
Oposicións 2021. Corrección de erros con respecto ás sedes dos tribunais que xulgarán a proba de coñecemento de galego 12-05-2021
Oposición 2021. Sedes dos tribunais que xulgarán a proba de galego e castelán; datas e hora. 11-05-2021

Páginas