Otros artículos
CSIF ENSINO consegue que as vacantes Proa+ se publiquen ao mesmo tempo que as vacantes ARCO 05-10-2021
5 de outubro- Día mundial do docente 05-10-2021
Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” 04-10-2021
Publicación da Resolución definitiva de Contratos-programa Recupéra-T 04-10-2021
Contratos-Programa Innova (CPInnova). Resolución provisional. 04-10-2021
EduExchanges de intercambio en liña de alumnado con centros educativos estranxeiros durante o curso 2021/2022 04-10-2021
Acreditación de centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP 04-10-2021
Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil. Centros educativos autorizados. 04-10-2021
Convocatoria do Programa Radio na biblio. 04-10-2021
PluriBach.Resolución que autoriza os centros para impartir o bacharelato de especialización en idiomas 04-10-2021
Fondo de Acción Social do exercicio económico 2020. Listaxes definitivas das axudas aprobadas e denegadas 30-09-2021
DIGICRAFT EN TU COLE 2021-2022. Resolución provisional. 30-09-2021
Listaxe provisional de centros admitidos na convocatoria de Xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado. 29-09-2021
Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos 29-09-2021
Resolución provisional de centros admitidos e excluídos no Club de Ciencia 28-09-2021
Plan xeral da Inspección Educativa do curso 2021/22 27-09-2021
CSIF ENSINO RECLAMA Á CONSELLERIA QUE AS VACANTES PENDENTES SE ADXUDIQUEN DIARIAMENTE 24-09-2021
Xornada en liña para os concursos do exterior: 20 de novembro de 2021 23-09-2021
Educación Dixital, para o curso 2021-2022. Ampliación do prazo. 23-09-2021
Recoñecemento médico: Campaña 2021/2022. 21-09-2021
Contratos-programa Recupéra-T. Resolución provisional 20-09-2021
RAOGAL. Ampliación do prazo de solicitude de participación na Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar. 20-09-2021
Ampliación do prazo para solicitar a participación e a presentación de proxectos do Plan Proxecta+ 2021/22 17-09-2021
Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos 17-09-2021
Guía para a matriculación en Bacharelato para persoas adultas 16-09-2021
Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos 16-09-2021
ACCIÓN SOCIAL PARA AFILIADOS BOLETIN DE SETEMBRO DE 2021 14-09-2021
Curso presencial ”Xestión das agresións e do acoso nas redes sociais. Propostas prácticas e accións preventivas”. 14-09-2021
Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4 13-09-2021
Instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19 13-09-2021
CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS 10-09-2021
Resolución definitiva de licenzas por formación para o curso 2021/22 09-09-2021
CADP Secundaria. Adxudicación definitiva 09-09-2021
Acreditación centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado 09-09-2021
Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22 09-09-2021
Concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas: solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes 08-09-2021
Relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües no curso 2021/22 08-09-2021
Instrucións para a organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022 08-09-2021
Nomeamento do persoal do corpo de Inspectores como Funcionario en Prácticas. Procedemento selectivo 2020. 08-09-2021
Cursos on-line recoñecidos polo Ministerio de Educación e FP. Útimas prazas disponibles. 07-09-2021
Programa That’s English! para o curso 2021/22. 02-09-2021
Baremo provisorio do acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e EOI. 02-09-2021
Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos ensino secundario, artes plásticas e diseño e EOI 02-09-2021
Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 para o curso 2021-2022 02-09-2021
Comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas 24-08-2021
OPOSICIÓNS . Relación de persoal que superou o procedemento selectivo 23-08-2021
CADP INSTRUCIÓNS TOMA POSESIÓN
CADP.Instrucións para a toma de posesión do profesorado do corpo de mestres 05-08-2021
Intercambios Provisionais de prazas. Corpo de Mestres. 04-08-2021
CADP Primaria. Adxudicación definitiva 03-08-2021
Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos 02-08-2021

Páginas