Otros artículos
OPOSICIÓNS 2022. TRANSITORIA CUARTA AO ACORDO DE INTERINOS DO 20 DE XUÑO DE 1995, POLO QUE SE REGULAN O ACCESO E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PERSOAL DOCENTE INTERINO E SUBSTITUTO DEPENDENTE DA CONSELLERÍA 13-06-2022
OPOSICIÓNS 2022. PUBLICACIÓN DA DISTRIBUCIÓN ENTRE OS DISTINTOS TRIBUNAIS DAS PERSOAS ASPIRANTES 10-06-2022
CONVOCATORIA DE CPINCLÚE 2022/23 10-06-2022
OPOSICIÓNS 2022 - DATAS, HORAS, LUGARES DA PRESENTACIÓN E A PRIMEIRA PROBA OS PROCESOS SELECTIVOS 09-06-2022
CSIF ENSINO CONTIGO NAS OPOSICIÓNS 09-06-2022
RESOLUCIÓN QUE REGULA O BACHARELATO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA (STEMBACH), PARA O CURSO 2022/23 09-06-2022
OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O CURSO 2022-2023 E PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN 08-06-2022
CURSOS RECOÑECIDOS POLO MEFP - SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 08-06-2022
INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL NO ANO ACADÉMICO 2022/23 08-06-2022
CONVOCATORIA DE PLAN PROXECTA+ 08-06-2022
INSTRUCIÓNS PARA A PREINSCRICIÓN, ADMISIÓN, MATRÍCULA E ORGANIZACIÓN ACADÉMICA NAS EOI NO CURSO 2022/23 08-06-2022
INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO QUE OBTIVO DESTINO DEFINITIVO NOS CONCURSOS DE TRASLADOS CONVOCADOS POLAS ORDES DO 26 DE OUTUBRO DE 2021 E DO 5 DE NOVEMBRO DE 2021 06-06-2022
PROXECTO DO DECRETO DO CURRÍCULO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 06-06-2022
OPOSICIÓNS 2022. A CONSELLERÍA ANUNCIA AS LOCALIDADES ONDE TERÁN LUGAR OS PROCESOS SELECTIVOS DE EDUCACIÓN 06-06-2022
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DAS COMISIÓNS DE SERVIZO POR MOTIVOS DE SAÚDE 03-06-2022
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DAS COMISIÓNS DE SERVIZO POR CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR 03-06-2022
RELACIÓN DEFINITIVA DE DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS DE PROFESOR ESPECIALISTA, EN DETERMINADOS MÓDULOS PROFESIONAIS DO CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTE AO TÍTULO DE TÉCNICO 03-06-2022
CSIF INFORMA OPOSICIÓNS 2022 - COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS QUE XULGARÁN OS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS 03-06-2022
CSIF ENSINO INFORMA: ASINADA A ADDENDA DO ACORDO DE INTERINOS ASINADA POR CSIF, CCOO, ANPE E UGT 02-06-2022
CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2022/23 02-06-2022
CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN DA PARA CUBRIR EN COMISIÓN DE SERVIZOS UN POSTO DE ESCOLARIZACIÓN A ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE 01-06-2022
CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN DA PARA CUBRIR EN COMISIÓN DE SERVIZOS UN POSTO DE ESCOLARIZACIÓN A ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE 01-06-2022
RECOÑECEMENTO DE NOVAS ESPECIALIDADES POLO PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DO CORPO DE MESTRES 01-06-2022
APERTURA DE LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS : DE ÁRABE (592002), ITALIANO (592012), PORTUGUÉS (592015) E RUSO (592017) DO CORPO DE EOI 01-06-2022
INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN DE FP NO ANO ACADÉMICO 2022-2023 01-06-2022
CALENDARIO CONSERVATORIO
INSTRUCIÓNS PARA A APLICACIÓN DO CALENDARIO DO CURSO 2022/23 NOS CONSERVATORIOS 01-06-2022
INSTRUCIÓNS PARA AS ENSINANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA, ESO, BAC E ADMISIÓN EN FP DE GRAO BÁSICO NO CURSO ACADÉMICO 2022-2023 01-06-2022
COMUNICADO DE CSIF, CCOO, ANPE E UGT AO PROFESORADO INTERINO RELATIVO Á REUNIÓN ACONTECIDA NO DÍA DE HOXE 30-05-2022
PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 30-05-2022
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA AS PRAZAS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADA DA LEI 20/21 30-05-2022
CONVOCATORIA PROVISIÓN POR LIBRE DESIGNACIÓN DOS DIRECTORES DOS CIFP 25-05-2022
CSIF INFORMA:COMUNICADO DE CSIF, CCOO, ANPE E UGT AO PROFESORADO INTERINO 24-05-2022
"POLA DIGNIFICACIÓN DO LABOR DOS/AS EMPREGADOS PÚBLICOS E DA CALIDADE DOS SERVIZOS QUE RECIBE A CIDADANÍA". 23-05-2022
AULAS DE EMPRENDEMENTO NA FORMACIÓN PROFESIONAL. CENTROS SELECCIONADOS 23-05-2022
COVID-19 NOVO PROTOCOLO 23-05-2022
CONVOCATORIA PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE PARA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO, ED. ESPECIAL E FP 19-05-2022
PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE A ORDENACIÓN E O CURRÍCULO DA EDUCACIÓN PRIMARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 18-05-2022
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS EN PRIMARIA, ESO E EDUCACIÓN ESPECIAL 18-05-2022
PREMIOS ATRIBUÍDOS NO III CERTAME DE MICRORRELATO CSIF ENSINO - LETRAS GALEGAS 13-05-2022
CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO DO CORPO DE MESTRES PARA CUBRIR, EN COMISIÓN DE SERVIZOS, POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN A ALUMNADO DE ATENCIÓN PREFERENTE 13-05-2022
APERTURA DO PRAZO DE NON PARTICIPACIÓN NO CADP 13-05-2022
REGULACIÓN DOS CICLOS FORMATIVOS PLURILINGÜES PARA O CURSO 2022-2023 NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA 12-05-2022
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CENTROS ADMITIDOS PARA PARTICIPAR NO PROXECTO EDUCACIÓN DIXITAL 12-05-2022
BORRADOR DO DECRETO DA ORDENACIÓN E CURRICULO DA ESO EN GALICIA 11-05-2022
CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORADO QUE IMPARTE FP 10-05-2022
CUALE 2022/2023 09-05-2022
CSIF ENSINO INFORMA OPOSICIÓNS GALICIA 2022. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 04-05-2022
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 03-05-2022
OPOSICIÓNS GALICIA 2022. PUBLICACIÓN DA COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS QUE XULGARÁN A PROBA DE ACREDITACIÓN DO COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA E CASTELÁN 03-05-2022
BORRADOR DA ORDE DO CALENDARIO ESCOLAR 2022/2023 02-05-2022

Páginas