Otros artículos
1D- Eleccións Sindicais. CSIF Ensino é garante de que as túas condicións laborais non sexan devaluadas. 18-11-2022
1 de Decembro - Eleccións Sindicais- Vota CSIF 16-11-2022
CSIF INFORMA CONCURSO DE MÉRITOS GALICIA
ELECCIÓNS SINDICAIS DO PERSOAL DOCENTE DO ENSINO EN GALICIA . 13-10-2022
Resolución provisional da Comisión designada no procedemento de integración o profesorado do corpo, para extinguir, de profesorado técnico de formación profesional no corpo de profesorado de ensino secundario 22-11-2023
CSIF te ayuda, si estás en tu último año de estudios y buscas empleo en la Administración 09-10-2023
Publicación da listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado de FP e do máster en Profesorado ESO, BAC, FP e IDIOMAS 05-10-2023
Resolución definitiva da Comisión designada no procedemento de integración do profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de FP no corpo de PES convocado mediante a Orde do 17 de xaneiro de 2023 15-09-2023
Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2023/2024 13-09-2023
XUBILACIÓNS 2023 08-09-2023
Concurso- oposición 2024 08-09-2023
RELACIÓN DEFINITIVA DE SECCIÓNS BILINGÜES ADMITIDAS E NON ADMITIDAS DA CONVOCATORIA PARA A INCORPORACIÓN DE NOVAS SECCIÓNS 29-06-2023
OPOSICIÓNS 2023. NOTA INFORMATIVA PRESENTACIÓN DE MÉRITOS AO TRIBUNAL 29-06-2023
CADP 2023 NOTA INFORMATIVA PARA O ACCESO POLO CONCURSO DE MÉRITOS 27-06-2023
SELECCIÓN DE PLANS DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO PFPP QUE SE VAN IMPLANTAR EN CENTROS EDUCATIVOS 27-06-2023
CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS 2023-2024 DE PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO OU A PROGRAMAS ESPECÍFICOS 27-06-2023
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 2023-24 27-06-2023
PIALE 2023. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 26-06-2023
REGULACIÓN DOS CONTRATOS-PROGRAMA INNOVA (CPINNOVA) 23-06-2023
REGULACIÓN DO PLAN PROXECTA+ 23-06-2023
CSIF ENSINO ESIXE UN ENSINO PUBLICO DE CALIDADE E REIVINDICA A CONTINUIDADE DA FP PRESENCIAL 23-06-2023
ACTUALIZACIÓN DA OFERTA DE FP NOS CENTROS EDUCATIVOS 22-06-2023
CONVOCATORIA DOS CURSOS CELGA E DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA NAS EOI 22-06-2023
OPOSICIÓNS GALICIA 2023. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 21-06-2023
CADP 2023. CONVOCATORIA DO CONCURSO DE DESTINOS PROVISIONAIS 21-06-2023
PROGRAMA EDUCATIVO “Que non te líen, ti elixes” 21-06-2023
CONVOCATOIRA RAOGAL 21-06-2023
INTERINOS E SUBSTITUTOS: APERTURA DE LISTAS PARA ESPECIALISTAS EN MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTABLE 21-06-2023
CADP 2023. RELACIÓN DE SOLICITUDES DE NON PARTICIPACIÓN 20-06-2023
PLURIART. REGULACIÓN DOS CICLOS FORMATIVOS PLURILINGÜES 19-06-2023
INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO E BAC 19-06-2023
CONCURSO DE MÉRITOS. MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS PROPOSTAS PARA SUPERAR OS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS 19-06-2023
MANUAL DE AXUDA PARA A ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 16-06-2023
OPOSICIÓNS GALICIA 2023. 4ª CORRECCIÓN DE ERROS 15-06-2023
RELACIÓN PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE COMISIÓNS DE DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL 15-06-2023
PROXECTOS DAS ORDES POLAS QUE SE AMPLÍA A RELACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS NA ESO E NO BAC 15-06-2023
INTERINOS E SUBSTITUTOS. PRAZO PARA REALIZAR AS SOLICITUDES DE PRESTAR SERVIZOS NUNHA OU EN VARIAS PROVINCIAS ASÍ COMO EN DETERMINADOS CONCELLOS 15-06-2023
OPOSICIÓNS GALICIA. CORRECCIÓN DE ERROS DAS DATAS, HORAS E LUGARES 14-06-2023
MUFACE. AXUDAS ASISTENCIAIS 14-06-2023
ORDENACIÓN, AVALIACIÓN E CURRICULO DE BACHARELATO E EDUCACION SECUNDARIA OBRIGATORIA 14-06-2023
ORDENACIÓN, AVALIACIÓN E CURRICULO DE INFANTIL E PRIMARIA 14-06-2023
BORRADOR DAS INSTRUCIÓNS PARA O CURSO ESCOLAR 2023/24 14-06-2023
OPOSICIÓNS 2023. CORRECCIÓN DE ERROS NO TEMARIO DE RUSO EOI 14-06-2023
OPOSICIÓNS 2023. DISTRIBUCIÓN DOS ASPIRANTES ENTRES OS DISTINTOS TRIBUNAIS 14-06-2023
OPOSICIÓNS GALICIA. COMPOSICIÓN DEFINITIVAS DOS TRIBUNAIS DO PRECEDEMENTO SELECTIVO 12-06-2023
CONCURSO DE MÉRITOS PARA CUBRIR PRAZAS DE PERSOAL ASESOR NA CONSELLERÍA 12-06-2023
PIALE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL 09-06-2023
PASOS A SEGUIR TRAS OBTER PRAZA NO CONCURSO EXTRAORDINARIO DE MÉRITOS 09-06-2023
OPOSICIÓNS 2023. PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO. DATA, HORAS E LUGARES 09-06-2023
DOBRE TITULACIÓN DE BACHAREL E BACCALAURÉAT -BACHIBAC- PARA O CURSO 2023-2024 08-06-2023

Páginas