Decretos
CSIF urge al Gobierno y a las CCAA a que asuman sus responsabilidades: docentes y familias necesitan medidas concretas 26-08-2020
ORGANOS DE GOBERNO
XESTION ECONOMICA
COMEDORES ESCOLARES
CLASIFICACIÓN CENTROS PÚBLICOS
REGULAMENTOS ORGÁNICOS E ORDES QUE OS DESENVOLVEN
LEIS NACIONAIS
FORMACION
HORARIOS
PERDA DESTINO
EXCEDENCIAS
PERMISOS E LICENZAS
BOE 7-2-15: RD 21-2015 Ordenación Enseñanzas Artísticas 08-02-2015
DOG 9-7-2013. Decreto 104/2013, do 13 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe. 09-07-2013
DOG 3-7-2013. Decreto 102/2013, do 13 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Automatización e Robótica Industrial. 03-07-2013
DOG 25-6-2013. Decreto 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. 25-06-2013
DOG 12-6-2013. Decreto 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos. 12-06-2013
DOG 7-6-2013. Decreto 82/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. 07-06-2013
DOG 3-6-2013. Decreto 78/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros. 03-06-2013
DOG 15-5-2013. Decreto 73/2013, do 18 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. 15-05-2013
Proxecto de Decreto polo que se regulan os comedores escolares... 24-04-2013