Concursos y movilidad
CSIF INFORMA MESA SECTORIAL MEFP 05-04-2022
El Ministerio de Educación vuelve a despreciar la negociación y ahora anuncia la creación de un cuerpo de docentes de Formación Profesional que previamente ha declarado a extinguir 27-05-2021
COMISIÓNS DE SERVIZO: SAÚDE E CONCILIA 21-05-2021
CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados do corpo de Mestres 21-05-2021
CADP. Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 18-05-2021
CXT. Resolución definitiva do concurso de traslados : catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores. 13-05-2021
CXT.Vacantes definitivas do concurso de traslados para catedráticos, PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres e inspectores. 12-05-2021
CSIF exige al Ministerio de Educación una mesa sectorial urgente que solucione la situación del profesorado técnico de FP 19-04-2021
Adxudicación definitiva do Concurso de Traslados específico de Adultos de primaria e de PES 13-04-2021
Adxudicación definitiva do Concurso de Orientación 13-04-2021
Concurso Específico de Adultos de primaria: Adxudicación provisional. 11-03-2021
Adxudicación provisional do Concurso de Orientación 11-03-2021
CXT. Resolución Provisional do Concurso de traslados do corpo de mestres 11-03-2021
Resolución provisional do Concurso de Traslados específico nos centros específicos de educación e promoción de adultos 04-03-2021
Adxudicación provisional do concurso de traslados para o para os corpos de PES, EOI, Música, Inspección e Artes 04-03-2021
Información urgente sobre PTFP 24-02-2021
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS. VACANTES PROVISIONAIS 18-02-2021
Publicado o baremo do concurso xeral de traslados e dos concursos específicos de orientación e de adultos 05-02-2021
CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES DE RELIXIÓN 14-12-2020
PROFESORES DE RELIXIÓN 02-12-2020
concurso de traslados específico de Adultos e de Orientación 01-12-2020
Composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente 23-11-2020
CXT VACANTES DA PROVINCIA DE CORUÑA 05-11-2020
ABERTO O PRAZO PARA PARTICIPAR NO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 202O/2021 05-11-2020
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS VACANTES DA PROVINCIA DE OURENSE 02-11-2020
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS VACANTES LUGO 30-10-2020
PUBLICADO NO DOG CONVOCATORIA DO CXT 30-10-2020
CONCURSO XERAL DE TRASLADOS VACANTES PONTEVEDRA 30-10-2020
BORRADOR DO CONCURSO DE TRASLADOS EXPECÍFICO DE ORIENTACIÓN 30-10-2020
CONCURSO DE TRASLADOS 2020-2021: XUBILACIÓNS PREVISTAS NA PROVINCIA DE CORUÑA 22-10-2020
BORRADOR DO CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO DE ADULTOS 21-10-2020
CONCURSO DE TRASLADOS 2020-2021 06-10-2020
Relación de Intercambios provisionais 01-10-2020
CADP SECUNDARIA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA 18-09-2020
CSIF ENSINO INFORMA SOBRE O CADP DE SECUNDARIA 14-09-2020
Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas 11-09-2020
Publicación do listado de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde para situacións de causas sobrevidas 11-09-2020
Apertura do prazo das comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas 26-08-2020
INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO DO CORPO DE MESTRES QUE OBTIVO DESTINO NA ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS CONVOCADOS POLA RESOLUCIÓN DO 17 DE XUÑO DE 2020 25-08-2020
Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2020/21 31-07-2020
Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2020/2021, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos... 31-07-2020
CADP: Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres 27-07-2020
Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión 17-07-2020
Apertura do prazo para realizar as solicitudes para prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos no CADP 16-07-2020
INTERCAMBIOS PROVISIONAIS PARA DOCENTES (PERMUTAS)
COMISIÓNS DE SERVIZO RESOLUCIÓN PROVISIONAL 03-07-2020
CADP: PERSOAL CON OBRIGA DE PARTICIPACIÓN 30-06-2020
CSIF INFORMA: FAI O TEU CADP 2020 30-06-2020
CSIF INFORMA CADP
CADP 2020:CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS 29-06-2020
FAI O TEU CONCILIA: TUTORIAL 27-05-2020

Páginas