Maestros
Procedimientos selectivos de estabilización. Concurso de méritos. Abierta la posibilidad de presentar la solicitud con una Instancia General. 27-12-2022
Procedimiento selectivo de estabilización. Concurso oposición. 13-12-2022
CURSO ONLINE DE ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓNS COA APLICACIÓN PROENS 14-09-2021
CSIF INFORMA. LOMLOE. Calendario de implantación. 19-01-2021
Cursos on-line recoñecidos polo Ministerio de Educación e FP - Primeiro Semestre 2021 12-01-2021
Convocatoria de plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2021-2022. BOE 05/01/2021. 05-01-2021
CSIF exige reducción de ratios y más docentes para abordar el curso 2020-2021. 15-04-2020
#STOPBUROCRACIA. ENCUESTA DE CSIF PARA VALORAR SITUACIÓN REAL 28-01-2020
Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o persoal funcionario docente do corpo de mestres 23-05-2019
Debate Profesional nº 225. Octubre 2013. 10-10-2013
Debate Nº225 Octubre 2013 - Revista Digital 08-10-2013
Programa XXI Congreso CSI-F AEEE Octubre 2013 25-09-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento... 01-07-2013
DOG 1-7-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 01-07-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 14-06-2013
DOG 14-6-2013. Corrección de erros. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación... 14-06-2013
DOG 13-6-2013. Orde do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2013/14 ao persoal do Corpo de Mestres... 13-06-2013
DOG 12-6-2013. Resolución do 6 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes... 12-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas do proceso selectivo... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Resolución do 4 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega... 11-06-2013
DOG 11-6-2013. Decreto 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público... 11-06-2013
DOG 6-6-2013. Resolución do 31 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso... 06-06-2013
DOG 24-5-2013. Resolución do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos... 24-05-2013
Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres 16-05-2013
Listaxe do sorteo dos membros dos tribunais... 13-05-2013
DOG 12-4-2013. Corrección de erros. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso... 12-04-2013
DOG 4-4-2013. Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso... 04-04-2013
O pasado xoves, 21 de marzo, tivo lugar a MESA SECTORIAL de acordo coa seguinte orde do día: 22-03-2013
Concurso de traslados. Resolución provisional primaria. 12-03-2013
Concurso de traslados. Baremo provisional primaria. 12-03-2013
FORMACIÓN ESPECÍFICA ENSINO 22-09-2011
INTERINIDADES E SUSTITUCIÓNS. 20-01-2011